O nás…

Matica slovenská v Záhrebe (MS v Záhrebe) je združenie občanov, ktorého cieľom je propagovať národnostnú a kultúrnu identitu slovenskej národnostnej menšiny v meste Záhreb v oblasti kultúrnej, umeleckej, vzdelávacej a informačnej činnosti v súlade s Ústavou, Ústavným zákonom o právach národnostných menšín a chorvátskych zákonov. Zameriava sa na udržiavanie tradície a rozvíjanie kultúry slovenskej národnostnej menšiny, ktorú prezentuje v meste Záhreb, ale aj mimo neho.

Vznik…

Prípravy na založenie Matice slovenskej v Záhrebe  ako deviateho miestneho odboru Matice slovenskej v Chorvátsku so sídlom v Našiciach (terajší Zväz Slovákov v Chorvátsku) sa začali v prvej polovici roku 1995. Pri založení miestneho odboru Matice slovenskej v Záhrebe poskytol nezištnú pomoc prvý veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine, univerzitný prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. so svojimi spolupracovníkmi. Zakladajúce zhromaždenie sa uskutočnilo 1. decembra 1995. v priestoroch Chorvátsko-izraelského spolku na Vodníkovej ulici v Záhrebe. Zakladateľmi boli Matica slovenská v Chorvátsku a Spolok chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe. Na zhromaždení bol prijatý aj Štatút miestneho odboru Matice slovenskej v Záhrebe a za prvého predsedu zvolení je Zlatko Jevák st.

Novinky…

Matica slovačka Záhreb v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny v meste Záhreb pod záštitou mesta Záhreb, Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov v Chorvátskej republike bola účastníkom podujatia „Deň národnostných menšín mesta Záhreb“ 1. októbra 2023 v parku Zrinjevac v Záhrebe.

Na podujatí bola vystavená bohatá gastronomická tabuľka tradičných slovenských koláčov a vyhlásených zemiakových lokší, ktoré ponúkli občanom Mesta Záhreb ochutnať aspoň jednu časť slovenských špecialít.

Prezentovali sme sa aj dvoma krojmi, publikáciou a vydanými knihami (viac ako 25 rokov aktívnej činnosti Matice slovenskej Záhreb), čím sme prezentovali slovenskú kultúru, zvyky a národné tradície.

Kontakt…

Predseda: Zlatko Jevak (+385/98/277-714)
Tajomnik: Vladimir Bali
Adresa: Šubićeva 20, 10000 Zahreb
IČO: 34277658727
Tel: +385/ 1/6520-553
Email: zlatkojevak@yahoo.com ili info@slovaci-zagreb.com